Thuiswinkel waarborg gecertificeerd
0 items
Thuiswinkel waarborg gecertificeerd
  • Officieel dealer van Birkenstock
  • ★★★★★
    ★★★★★
     KiyOh: 9+/10 - 300+ recensies
  • Gratis verzending binnen NL

Herroepingsrecht

Formulier Herroepingsrecht

Als u een bestelling plaatst, zit in de mail die u krijgt ter bevestiging een formulier waarmee u gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht. 

U kunt het ook hier downloaden.

Het toesturen van uw ingevulde formulier gaat het snelst via de mail. Dit staat vermeld op het formulier.
Wat houdt het Herroepingsrecht in?

Het herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, of per e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als u binnen de termijn van 14 dagen gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, dan kunt u het beste de retourbon invullen en opsturen met de retouren. Deze sturen wij u toe via de mail, bij de mail waarin ook de factuur verzonden wordt zodra uw pakket is verzonden.  

Gevolgen van de herroeping:
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld aan ons terug te zenden of te overhandigen, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U moet altijd aan kunnen tonen dat u de goederen aan ons heeft geretourneerd, dus wij adviseren u om het verzendbewijs van de zending goed te bewaren.

U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van:

A.) het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen en/of
B.) indien er sprake is van waardevermindering van producten tijdens het transport van u naar ons bedrijf.

Wij verzoeken u om een retourzending te voorzien van een ingevulde retourbon of het standaardformulier voor herroeping. Als u een pakket weigert verrekenen wij de kosten daarvan met het terug te betalen bedrag. 

Kortom, u moet zich houden aan de regels in de Algemene Voorwaarden, dus als u bijvoorbeeld te laat artikelen terug stuurt, of u doet meer met de producten dan het beoordelen daarvan (om te kijken of ze wilt houden) en als daardoor schade aan het product ontstaat, of als er door het transport van u naar ons schade ontstaat aan een artikel, dan bent u voor deze waardevermindering aansprakelijk.

Als u artikelen naar ons terugstuurt die niet meer verkoopbaar zijn dan kan de waardevermindering oplopen tot 100%. Mocht u dan alsnog de artikelen terug willen dan kunnen wij de zending op uw kosten aan u terugsturen. U dient de verzendkosten daartoe van tevoren te voldoen, binnen een termijn van veertien dagen. U mag ook de zending op afspraak op komen halen, eveneens op afspraak en binnen 14 dagen nadat wij uw retourzending hebben ontvangen.

Indien er sprake is van gedeeltelijke waardevermindering van de producten kunnen wij deze waardevermindering bij u in rekening brengen door deze te verminderen met het terug te betalen bedrag van uw retourzending welke onder het herroepingsrecht valt. 

Om u in de gelegenheid te stellen om van uw herroepingsrecht gebruik te kunnen maken, sturen wij u bij de bevestiging van uw bestelling het standaardformulier voor herroeping toe. Dit formulier is ook standaard onderdeel van de Algemene Voorwaarden en het staat ook als downloadformulier vermeld op onze website.

Als u al betaald heeft, dan betalen wij uw aankoopbedrag inclusief eventuele in rekening gebrachte verzendkosten* voor de heenzending terug. Wettelijk staat hiervoor een termijn van veertien dagen, na ontbinding van de overeenkomst. Bij ons gebeurt dit meestal binnen 24 uur na ontvangst van uw retourzending. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Retourkosten komen altijd voor uw rekening. Als consument bent u verantwoordelijk voor de retourzending. Mocht uw zending zoek raken bij een vervoerder, dan dient u alles in het werk te stellen om te achterhalen waar uw zending is. Wij raden u daarom ook aan om uw retourzending online te volgen, zodat u zeker weet dat uw retourzending is afgeleverd. Als er bij een vervoerder iets fout zou gaan, dan is de kans het grootst, dat uw pakket vrij snel boven water komt als u snel in actie bent gekomen. 

Bij bestelling van verzegelde producten geldt het volgende:
Als u een verzegeld artikel wordt toegezonden en u besluit het product niet te behouden, dan kunnen wij een waardevermindering van 100% toepassen als u het retourneert en de verzegeling is verbroken. Dit is in verband met de hygiëne. Tijdens de bedenktijd dient u daarom zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Tevens dient u voetverzorgingsproducten op een koele en donkere plaats te bewaren, omdat bij de meeste van deze producten de kwaliteit sterk achteruit kan gaan als u deze niet op een koele en donkere plaats bewaart. Mocht u besluiten om het product toch te retourneren in de verzegelde verpakking, dan verzoeken wij u om dit zo snel mogelijk te doen. De producten die wij verzegeld verzenden zijn de zolen, inlegzolen en voetverzorgingsproducten. Als deze regelgeving van toepassing is op een product, dan staat dit van tevoren aangeven op de website en het staat vermeld bij het artikel zelf. 


Het retouradres:
Slippersnet
Mijlweg 23
3295 KG  's-Gravendeel

(Aan deze uitleg kunnen geen rechten worden ontleend. Wij verwijzen u voor de wetgeving, regels en plichten m.b.t. het herroepingsrecht naar onze Algemene Voorwaarden, artikel 8.)